Glossary of Hungarian Terms

Köpés (KEU-paysh) – Spitting distance

Jaj de jó (YAI deh yo) – Oh so good

Nagyon puha (NADY-ohn POO-ha) – Very soft

Nagymama (NADY-mama) – Grandmother

Magyarország (MA-dyar-ohr-saag) – Hungary

Kocsonyás hal (KO-cho-nyash hull) – Jellied fish

Bácsi (BACH-ee) – Uncle

Töltöt káposzta (TEUL-teut KAAP-os-tah) – Stuffed cabbage

Griz gombóc (GREEZ GOME-boats) – Dumplings

Palacsinta (PAH-la-cheen-ta) – Crepes

Gesztenyepüré (GEST-en-yeh-peu-ray) – Chestnut purée

Ez igen (EZZ EE-ghen) – That’s a yes

Hol vagy (HOLE vady) – Where are you

Gyere ide már (DYEH-reh EE-deh mar) – Come here already

Mit csinálsz (MEET CHEE-nahls) – What are you doing

Te jó isten (TEH yo EESH-ten) – Oh my heavens

Most mi történt (MOSHT mee TUR-taint) – Now what happened

Megsérültél (MEG-shur-el-tail) – Did you hurt yourself

Vigyázz (VEE-dyaaz) – Be careful

Edes eletem (AY-desh AY-let-em) – My sweet life

Csillagos égem (CHEE-lug-ohsh AY-ghem) – My starry universe

Draga dyerek (DRAH-gah DYEH-rehk) – Precious child

Lecsó ( LEH-cho) – Pepper stew

Pörkölt (PURR-keult) – Meat stew

Háború (HA-bore-ooh) – War

Apu (AHH-poo) – Father

Rakótt krumpli (RA-coat KROOM-plee) – Layered potatoes

Utca (OO-tsa) – Street

Dohány Utca Templom (DOE-haayn-ee OO-tsa TEMP-loam) – Dohany Street Temple

Király (KEE-rrrye) – King

Margitsziget (MARG-eet-see-get) – Margaret Island

Büdös zsidók (BOO-deush GEE-doke) – Smelly Jews

Kolbasz (KOAL-baas) – Sausage

Bableves (BUB-lev-esh) – Bean soup

Kelkáposzta főzelék (KELL-kap-ohs-ta FEU-ze-lake) – Cabbage stew

Zsivany (GEE-van-ye) – Pig roast

Néni (NAY-nee) – Aunt

Csillag (CHEE-lug) – Star

Ajtó (UHY-toh) – Door

És (AYSH) – And

Puha (POO-ha) – Soft

Sajtos pogácsa (SHY-tosh PO-gach-uh) – Cheese biscuits

Istenem (EESH-ten-em) – My heavens

Gyere mar (DYER-eh-mar) – Come now

Hayd abah (HUH-dy UHH-buh) – Stop that

Körözött (KEUR-eu-zeut) – A spread made with cream cheese, paprika, and sardines

Baszd meg (BUZZD meg) – Fuck it

Finom (FEE-nome) – Delicious

Kifli (KEEF-lee) – Crescent-shaped cookie

Forint (FO-reent) – Hungarian currency